Transkribering med guldkant

Även med den bästa personalen smyger det sig in småfel i alla transkriberade texter. Genom att en annan person korrekturläser hela filen ord för ord hittar vi fel och ger dig den bästa möjliga transkriberingen på svenska.

Från 1 950 kr/ljudtimme får du en perfekt transkribering av dina ljudfiler. Vi skriver ned vad som sägs med fokus på autenticitet och begriplighet. Med hjälp av vår goda språkkänsla och gemensamt utarbetade praxis levererar vi transkriberingar som på ett neutralt sätt återger det talade språket i skrift. Transkriberingen är lätt att läsa då vi tar bort stakningar och onödiga utfyllnadsord. Vi gör inga korrigeringar av grammatik eller ordföljd, men korrigerar i vissa fall skriftspråk.

Klicka här för ett exempel på våra transkriberingar

Vi har endast personal med lång erfarenhet av transkribering. Du kan till och med önska att transkriberingen görs av en person som är van vid en viss dialekt. Det är vad vi kallar transkribering med guldkant!

Vill du ha en ännu bättre transkribering? Säg till så får du låna inspelningsutrustning av oss för bästa möjliga ljudkvalitet.

Frågor? Skicka ett mejl till info@guldtranskribering.se så hjälper vi dig.


Caroline BrattJag sände in material och inom fem arbetsdagar fick jag transkriberingarna. De var välgjorda och enkkla att börja arbeta med. Behöver jag mer transkriberingshjälp vänder jag mig gärna till Guldtranskribering igen. /Caroline Bratt, Waldorflärarhögskolan

Anlita oss
Anlita oss

Senaste transkriberingsinlägg

Att jobba som transkriberare

Vår medarbetare Viktor skriver fritt om jobbet hos oss: Vad man jobbar med är en fråga som dyker upp tämligen ofta, och när man berättar att man är transkriberare vet inte alla vad man menar. [...]

Det är mest vetenskapligt att transkribera själv

Redan på gymnasiet eller vid studier på kandidatnivå fick vi lära sig att det bästa är att transkribera sina intervjuer själva. Argumenten är att du genom att själv transkribera ditt material också lär känna materialet bättre. [...]

Att transkribera en gruppintervju

Det är svårare att transkribera gruppintervjuer och det blir svårare ju fler deltagare det är, det tar helt enkelt längre tid. Därför har vi ett högre pris för att transkribera inspelningar med fler än två [...]

Låna inspelningsutrustning för transkribering

Som kund hos guldtranskribering får du gärna låna kostnadsfri inspelningsutrustning. När du registrerar dig som kund så anger du till vilken adress du vill att utrustningen ska skickas. Med leveransen får du all den information [...]

Se alla våra  blogginlägg.