Transkribering med guldkant

Även med den bästa personalen smyger det sig in småfel i alla transkriberade texter. Genom att en annan person korrekturläser hela filen ord för ord hittar vi fel och ger dig bäst möjlig transkribering på svenska.

Från 1 950 kr/ljudtimme får du en perfekt överföring från tal till skrift av dina ljudfiler. Vi skriver ned vad som sägs med fokus på autenticitet och begriplighet. Med hjälp av vår goda språkkänsla och gemensamt utarbetade praxis levererar vi texter som på ett neutralt sätt återger det talade språket i skrift.

Skriften är lätt att läsa då vi tar bort stakningar och onödiga utfyllnadsord. Vi gör inga korrigeringar av grammatik eller ordföljd, men korrigerar i vissa fall skriftspråk.

Klicka här för ett exempel på våra transkriberingar

Vi har endast personal med lång erfarenhet av att transkribera. Du kan till och med önska att jobbet görs av en person som är van vid en viss dialekt. Det är vad vi kallar transkribering med guldkant!

Lång erfarenhet av att transkribera!

Vill du att det görs ännu bättre? Säg till så får du låna inspelningsutrustning av oss för bästa möjliga ljudkvalitet.
Frågor? Skicka ett mejl till info@guldtranskribering.se så hjälper vi dig.


Caroline Bratt fick hjälp med transkriberingJag sände in material och inom fem arbetsdagar fick jag transkriberingarna. De var välgjorda och enkla att börja arbeta med. Behöver jag mer transkriberingshjälp vänder jag mig gärna till Guldtranskribering igen. /Caroline Bratt, Waldorflärarhögskolan

Anlita oss
Anlita oss

Senaste transkriberingsinlägg

Hur du gör en intervju som är lätt att transkribera

För att vi ska kunna göra en transkribering med guldkant så underlättar det om transkriberingen har bra ljudkvalitet. Vi väljer att helt avsäga oss ljudfiler med mycket dålig ljudkvalitet. Bra ljudkvalitet kan vara många olika [...]

Se alla våra  blogginlägg.