26 05, 2018

Liksom, så att säga och jo men

2019-02-11T09:46:29+00:0026 maj 2018|Tags: , , |

Rubriken i detta blogginlägg ger några exempel på ord som vissa människor säger slentrianmässigt. När någon inleder typ varannan mening med eh så är det enkelt att inse att detta bara ett utfyllnadsord som inte behöver transkriberas. Men hur skriver vi när någon avslutar varannan mening med så att säga eller lägger in liksom lite här och där? Ingen exakt regel Det finns ingen exakt gräns för när [...]

22 05, 2017

Hur man undviker dålig ljudkvalitet

2019-02-11T09:46:30+00:0022 maj 2017|Tags: , |

Vi på Guldtranskribering är extra noggranna när vi ska transkribera ljudfiler. Varje fil gås igenom av inte en, utan två transkriberare. En av dessa transkriberar och den andra går igenom transkriberingen ord för ord för att undvika att småfel eller felhörningar släpps igenom. Oavsett kvaliteten på ljudfilen gör vi vårt bästa för att göra en så korrekt återgivning möjligt. Men faktum kvarstår: en dålig inspelning kan [...]

16 08, 2016

Det är mest vetenskapligt att transkribera själv

2016-10-13T15:34:28+00:0016 augusti 2016|Tags: |

Redan på gymnasiet eller vid studier på kandidatnivå fick vi lära sig att det bästa är att transkribera sina intervjuer själva. Argumenten är att du genom att själv transkribera ditt material också lär känna materialet bättre. Du spenderar helt enkelt mera tid med att lyssnar och skriva. I den processen kan du hitta saker som senare blir viktiga i din hantering av materialet. Trots detta är det [...]

4 07, 2016

Hur du gör en intervju som är lätt att transkribera

2019-02-11T09:46:31+00:004 juli 2016|Tags: |

För att vi ska kunna göra en transkribering med guldkant så underlättar det om transkriberingen har bra ljudkvalitet. Vi väljer att helt avsäga oss ljudfiler med mycket dålig ljudkvalitet. Bra ljudkvalitet kan vara många olika saker, här är några exempel: Hur deltagare pratar i intervjun Genom att prata snabbt, särskilt på fackuttryck så försvårar ni för oss och risken är större att produkten inte blir tillräckligt [...]