22 05, 2017

Hur man undviker dålig ljudkvalitet

22 maj 2017|Tags: , |

Vi på Guldtranskribering är extra noggranna när vi ska transkribera ljudfiler. Varje fil gås igenom av inte en, utan två transkriberare. En av dessa transkriberar och den andra går igenom transkriberingen ord för ord för att undvika att småfel eller felhörningar släpps igenom. Oavsett kvaliteten på ljudfilen gör vi vårt bästa för att göra en så korrekt återgivning möjligt. Men faktum kvarstår: en dålig inspelning kan [...]

16 08, 2016

Det är mest vetenskapligt att transkribera själv

16 augusti 2016|Tags: |

Redan på gymnasiet eller vid studier på kandidatnivå fick vi lära sig att det bästa är att transkribera sina intervjuer själva. Argumenten är att du genom att själv transkribera ditt material också lär känna materialet bättre. Du spenderar helt enkelt mera tid med att lyssnar och skriva. I den processen kan du hitta saker som senare blir viktiga i din hantering av materialet. Trots detta är det [...]

4 07, 2016

Hur du gör en intervju som är lätt att transkribera

4 juli 2016|Tags: |

För att vi ska kunna göra en transkribering med guldkant så underlättar det om transkriberingen har bra ljudkvalitet. Vi väljer att helt avsäga oss ljudfiler med mycket dålig ljudkvalitet. Bra ljudkvalitet kan vara många olika saker, här är några exempel: Hur deltagare pratar i intervjun Genom att prata snabbt, särskilt på fackuttryck så försvårar ni för oss och risken är större att produkten inte blir tillräckligt [...]