Transkribering av kött och blod

18 december 2018|Tags: , |

Det finns en del tjänster som erbjuder automatiserad transkribering. Istället för att en människa lyssnar och skriver, så ska en dator göra jobbet. Vi förstår att detta kan vara en godtagbar lösning för den som inte har råd att köpa mänsklig transkribering, som är gjord av kött och blod. Test av olika lösningar Då och då testar vi själva dessa olika lösningar för att se ifall [...]