Vad behöver man vara bra på för att bli bra på att transkribera? Det är kanske lätt att få för sig att det enda som krävs är att kunna skriva snabbt på dator. Självklart är det oerhört viktigt, men det finns också andra förmågor som är bra att ha för att kunna transkribera korrekt och effektivt. Här är några exempel:

• Språklig allmänbildning. Känner du till dialektala uttryck, gamla talesätt, modern slang och svåra ord så blir det betydligt lättare att alltid höra vad som sägs.
• Allmänbildning, till exempel facktermer inom många olika ämnesområden, hjälper helt klart till för att göra en bra transkription.
• Vara bra på att googla kreativt. Vi behöver ofta googla fram både stavning på personer, orter och företag, och facktermer inom skilda ämnesområden. Ofta kan det vara riktigt svårt att gissa vad som sägs, och vi får googla på många olika stavningar. Då kan det till exempel vara bra att kunna franska!
• Språkkänsla. Vi transkriberar talspråk som vi varsamt redigerar till ett begripligt skriftspråk. Det gäller att ha en tydlig känsla för var vi placerar ut skiljetecken, utan att behöva stanna upp och tänka efter.
• Goda kunskaper i språkriktighet är en självklarhet. Är du osäker på när det ska vara de och dem kan det bli svårt att transkribera.
• Vara bra på att urskilja tal i dålig ljudmiljö.
• Kunna förstå dialekter och brytningar. Här har du kanske en fördel om du har bott på många olika orter.

Och så en bubblare

• Spela fiol. Det har visat sig att en oproportionerligt stor andel av våra anställda är violinister eller har spelat fiol som barn. Det är dock oklart på vilket sätt det hjälper oss i transkriberingen.