Det är svårare att transkribera gruppintervjuer och det blir svårare ju fler deltagare det är, det tar helt enkelt längre tid. Därför har vi ett högre pris för att transkribera inspelningar med fler än två deltagare.

Hålla isär röster

Det finns flera anledningar till att gruppintervjuer tar längre tid. Dels innebär det oftast ett önskemål från kunden om att hålla isär alla deltagare. Det är lite enklare ifall det är personer med helt olika röst, men ofta kan det vara svårt att hålla isär rösterna vilket tar extra tid. Om kunden har använt bra inspelningsutrustning så går det ibland att höra vart i rummet någon sitter, exempelvis kan transkriberaren höra att någon av deltagarna hörs starkare i höger hörlur och använda det som stöd för att urskilja den personen. Ibland går det också att urskilja personer genom att förstå sammanhanget och den röda tråden. Tänk er att en personer i början av samtalet berättade om sin resa till Kalmar medan de övriga deltagarna pratar om resor till andra orter.  Mot slutet är det en person med liknande röst som berättar om samma resa till Kalmar, då kan vi förstå av sammanhanget att det är samma person.

Svårare att höra och mycket prat

Men även om transkriberaren inte behöver hålla isär rösterna så brukar gruppintervjuer ta längre tid då det helt enkelt tenderar att bli mer tjatter, det är fler som kan prata i munnen på varandra, det är fler personer som kan hosta eller göra andra störande ljud. När en av deltagarna säger något väldigt intressant så kanske två eller tre av de andra deltagarna genast vill kommentera det, antingen pratar de i munnen på varandra eller så pratar de snabbt efter varandra. Under tiden ska transkriberaren byta rad så fort samtalet byter talare. Detta är en av anledningarna till att gruppintervjuer tar längre tid.

Strukturerade inspelningar med flera deltagare

Det är förstås fullt möjligt att transkribera gruppintervjuer. Ibland kan det till och med vara ganska enkelt. Under en rättegång så finns det en ordförande som på ett tydligt sätt fördelar ordet. ”Åklagaren, varsågod att ställa frågor till vittnet” gör det enkelt för transkriberaren att förstå vilka det är som talar just nu. Om ordväxlingen mellan vittnet och åklagaren blir för snabb eller otydlig så brukar ordföranden dessutom bryta in och ber de prata lugnare. Sådant älskar vi att höra när vi transkriberar! Som gruppsamtalsledare kan du förstås styra upp samtalet på ett sätt som är enkelt för oss att transkribera, då minskar risken för att vi missar viktiga delar.

Om du har en mer ostrukturerad intervju så inled gärna med en presentationsrunda så att transkriberaren vet vilka och hur många personer som deltar.

Vårt pris för transkribering av gruppintervjuer

Det är svårt att veta exakt hur svår varje gruppintervju kommer att vara, men gruppintervjuer tar generellt längre tid än inspelningar med en eller två medverkande. Vi har därför valt att ta lite extra för transkriberingar av gruppintervjuer, även när deltagarna inte behöver urskiljas. När deltagarna dessutom ska urskiljas så tar vi ytterligare ett lite högre pris.

När du laddar upp dina filer får du gärna ange hur många personer som medverkar i varje intervju, det underlättar i vår administration.