Redan på gymnasiet eller vid studier på kandidatnivå fick vi lära sig att det bästa är att transkribera sina intervjuer själva. Argumenten är att du genom att själv transkribera ditt material också lär känna materialet bättre. Du spenderar helt enkelt mera tid med att lyssnar och skriva. I den processen kan du hitta saker som senare blir viktiga i din hantering av materialet. Trots detta är det många som väljer att lägga mycket pengar på att någon annan ska transkribera materialet.

Det finns förstås inget hundraprocentigt svar på frågan om huruvida det är bäst att transkribera själv eller att anlita någon.

Prioritera din tid

Hade dygnet haft 50 timmar och forskningsprojekten hade all tid i världen så hade det naturliga varit att någon i forskarlaget transkriberade allt material, så är dock inte fallet. De timmar som går till att sitta och lyssna och skriva, kan ju istället användas till något annat som är mer relevant i forskningsprojektet. I synnerhet när det inte finns någon i forskarlaget som är duktig och tycker det är roligt att transkribera. Då är det bara slöseri med energi. För den som tycker det är roligt att transkribera och som är snabb och duktig på att skriva, så är det fullt rimligt att transkribera själv.

Lär känna ditt transkriberade material på annat sätt

Om du väljer att inte transkribera själv så är det väldigt effektivt att lära känna dig material genom att helt enkelt lyssna och läsa samtidigt. Då tar du till dig av materialet både visuellt och auditivt  på samma gång, utan att slösa all den tid det tar att transkribera.

Okej, vi är partiska. Och för många är det bästa alternativet säkert att transkribera själva. Men det är faktiskt inget dumt alternativ att anlita ett företag som gör transkriberingarna åt er.