För att vi ska kunna göra en transkribering med guldkant så underlättar det om transkriberingen har bra ljudkvalitet. Vi väljer att helt avsäga oss ljudfiler med mycket dålig ljudkvalitet. Bra ljudkvalitet kan vara många olika saker, här är några exempel:

Hur deltagare pratar i intervjun

Genom att prata snabbt, särskilt på fackuttryck så försvårar ni för oss och risken är större att produkten inte blir tillräckligt bra. Folk måste förstås ha rätt att hosta om de behöver, men genom att vända sig bort från mikrofonen eller hosta när ingen annan pratar, så riskerar ni inte att viktiga ord blir helt ohörbara. Du som leder intervjun får gärna upplysa om detta innan i början av inspelningen. Och en grej till, se till att alla sitter ungefär lika nära mikrofonen.

Undvik gräsklippning och renovering

Det är väldigt otrevligt att transkribera en ljudfil när det är störande ljud i bakgrunden större delen av tiden. Det händer att inspelningen sker nära gräsklippare och borrmaskinen, men även småsaker mobiltelefoner och porslin kan störa inspelningen för att inte tala om människor som talar i bakgrunden. Allra bäst är att göra inspelningen i ett enskilt rum. Undvik att spela in på café eller i en bil.

Presentera er

Att inspelningen börjar med att allas namn och roll presenteras underlättar för den som transkriberar. Vid gruppintervjuer är det bra att veta hur många personer som deltar.

Testa innan

Testa att spela in en minut samtal på inspelningsplatsen och lyssna igenom det. Då kommer du upptäcka om ni behöver ändra inspelningsförutsättningar, exempelvis att någon behöver flytta närmare eller ni behöver hitta en annan lokal.

Tack för att ni underlättar för oss med att skapa transkribering med guldkant!