Vi på Guldtranskribering är extra noggranna när vi ska transkribera ljudfiler. Varje fil gås igenom av inte en, utan två transkriberare. En av dessa transkriberar och den andra går igenom transkriberingen ord för ord för att undvika att småfel eller felhörningar släpps igenom.

Oavsett kvaliteten på ljudfilen gör vi vårt bästa för att göra en så korrekt återgivning möjligt.

Men faktum kvarstår: en dålig inspelning kan medföra en sämre transkribering.

Så här minskar du risken för undermåliga ljudfiler:

  • Var noggrann med att välja en lämplig plats där intervju och inspelning kommer ske. Allra bäst är det naturligtvis om inspelningen sker i ett enskilt rum. Försök eliminera bakgrundsljud såsom trafikbuller genom att stänga eventuella fönster och undvik platser där mycket folk passerar.
  • Använd bra inspelningsutrustning. Hör av dig till oss om du behöver låna utrustning så hjälper vi dig.
  • Placera diktafonen eller annan inspelningsutrustning så att micken hamnar så lika nära talarna som det är möjligt. Detta kan låta självklart, men i många av de ljudinspelningar vi transkriberat hör man exempelvis intervjuaren tydligt medan respondenterna verkar sitta långt från mikrofonen. Låt inte deltagarna sitta utspridda längs med ett stort konferensbord utan se till att alla sitter samlade runt den plats där mikrofonen finns.
  • Berätta gärna för intervjupersonerna att samtalet kommer transkriberas. Om det är flera personer som ska intervjuas är det bra om du påminner dem att prata en åt gången. Det är nästan omöjligt att göra en korrekt transkribering om flera personer pratar i munnen på varandra.
  • När det gäller intervjuer som sker via telefon händer det att kunder spelar in samtalet genom att aktivera telefonens högtalare och sedan lägga diktafonen eller mikrofonen intill. Tyvärr medför detta nästan alltid en inspelning av låg kvalitet. Det finns bland annat appar och särskilda mikrofoner kan använda för att säkerställa inspelningar med bra ljudåtergivning. Läs mer om detta i tidigare inlägg om att spela in telefonsamtal.