Kommer det behövas transkriberingsföretag när det finns digitala tjänster som skriver ner vad du säger? Framtiden får utvisa om eller när teknikutvecklingen har nått så pass långt att det inte längre finns någon anledning att anlita någon som transkriberar inspelat material. Vi testar då och då den senaste tekniken och konstaterar om och om igen att än så länge är inte tekniken tillräckligt bra. Det blir så pass mycket fel att det går snabbare att skriva allting själv från början, alla fall för oss som är skitsnabba.

Automatisk transkribering vid dåligt ljud

Det är svårare att transkribera ljudfiler som är inspelade i en lite bullrig miljö, när någon sitter långt ifrån mikrofonen eller pratar med dialekt/brytning. Men när vi transkriberar så har vi en god chans att höra vad som sägs och skriva ner det. När en robot ska lyssna så blir det väldigt svårt att få det rätt. Då måste ändå en människa gå igenom efteråt. Det allra mest material som vi får in är inte inspelat i en studio utan har en medelmåttig ljudkvalitet som är svår för en robot att uppfatta.

Vi får se vad framtiden ger oss. Men just nu är vår bedömning att transkribering manuellt är snabbare och enklare än att låta en robot göra jobbet.