Att transkribera fler än en deltagare innebär många utmaningar. En av dem är hur vi skriver när flera pratar samtidigt. Så långt det går lyssnar vi om och försöker reda ut vad de olika rösterna säger, vem som säger vad och i vilken ordning. Det kan se konstigt ut när saker som sagts samtidigt hamnar på olika rader, men det hade sett ännu konstigare ut om vi skrivit allt på samma rad. Vi försöker helt enkelt dela ut det så att det ser ut som en skriftlig dialog.

När det inte går att transkribera

Ibland är det så rörigt att det är omöjligt att höra vad som sägs och transkribera det till begriplig text. Då använder vi oss av klammern [pratar samtidigt]. På så vis informerar vi läsaren om att flera pratat samtidigt och att mycket lite gått att utvinna av det som sagts. Det är också en liten hint till samtalsledaren om att försöka styra upp samtalen bättre.