Vi har våra egna instruktioner för hur vi skriver ner allt som sägs i en ljudupptagning. Dessa rutiner reglerar allt från när det ska vara , och när det ska vara … till hur vi på ett varsamt sätt förvandlar talspråk till skriftspråk utan att missa någon information. Våra kunder är dock välkomna att komma med önskemål om andra sätt att skriva på. Varje kund har unika behov och vi gör vad vi kan för att tillgodose kundens behov.

Om du har speciella instruktioner för hur vi ska transkribera så vill vi gärna att dessa är noggrant utformade, då minskar risken för missförstånd. Ibland har vi kunder med väldigt speciella instruktioner.

Transkribera utan skiljetecken

Vi har faktiskt haft kunder som vill att vi transkriberar allt material utan versaler och utan skiljetecken, bara ord för ord. Då handlar det inte om att en människa ska läsa materialet utan materialet ska användas till någon form av bearbetning i en dator. För oss som språknördar är det en väldigt speciell känsla att transkribera utan versaler och skiljetecken, men det är roligt också.