Det finns en del tjänster som erbjuder automatiserad transkribering. Istället för att en människa lyssnar och skriver, så ska en dator göra jobbet. Vi förstår att detta kan vara en godtagbar lösning för den som inte har råd att köpa mänsklig transkribering, som är gjord av kött och blod.

Test av olika lösningar

Då och då testar vi själva dessa olika lösningar för att se ifall de kan hjälpa oss i vår verksamhet. Hittills har vi gång på gång fått konstatera att dessa lösningar inte är tillräckligt bra. För oss som skriver snabbt så går det fortare att skriva själva, istället för att lägga tid på att rätta de fel som roboten gör. Vi ser att lösningarna är något bättre på engelska, men på svenska är det långt kvar. Att mobiltelefonen klarar av att agera på enkla röstkommandon innebär inte att en dator kan uppfatta och skriva ner långa samtal, inte ens långa monologer.

Framtiden

Vi får se vart framtiden tar oss. Men idag är det helt klart människor av kött och blod som gör de bästa transkriberingarna.