Ibland kan kunder ha lite specialönskemål gällande hur vi ska transkribera. Bara fantasin sätter gränser för hur vi kan göra upplägget. Även om det är enklare för oss att bara följa våra vanliga skrivregler så kan det ibland vara roligt att prova något annat

Hen/hon/han

Kanske finns det en kund som är mån om att inte köna människor, alltså att det i materialet inte definieras vilket kön som omnämnda personer har. För att då ta det säkra före det osäkra, och istället för att fråga alla som blir omnämnda, så skulle en kund kunna be att alla hon eller han, helt enkelt byts ut mot hen. Och alla hans eller hennes byts ut mot henoms.

Tror du att det finns en marknad för politiskt korrekt transkribering?